Medzinárodné saleziánske športové hry PGSI 2016

Pod názvom PGSI sa skrýva skratka talianskeho názvu “Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale”, čo v preklade znamená Medzinárodné saleziánske športové hry. V roku 2016 sa uskutočnili od 4. do 8. mája hneď v dvoch krajinách naraz – na Slovensku a v Rakúsku. Išlo o prvé Medzinárodné saleziánske športové hry v histórii, ktoré spoločne zorganizovali dve krajiny. Na príprave totiž spolupracovali saleziáni zo Slovenska a Rakúska. Riaditeľ hier PGSI, Radovan Rumanovič, sa k tejto organizačnej spolupráci vyjadril: "Ide o vzájomnú podporu, nielen hmotnú, ale aj psychickú."

Mottom hier v roku 2016 bolo "Vždy veríme až do konca". Prezentovalo spojenie dvoch tém, ktoré PGSI charakterizujú: športu a viery. Cieľom motta bolo vyjadriť pravdu, ktorá pomáha účastníkom uspieť – nielen v športe, ale aj v osobnom živote.

Logom PGSI 2016 boli tri farebné dynamické postavičky. Ich farebnosť vyjadrovala pestrosť účastníkov hier, ktorí sú síce odlišní, ale všetkých ich spája radosť zo športu. Postavičky pritom dodržiavali radu svätého Jána Bosca: “Skáčte, kričte, len nehrešte!”. Zároveň logo symbolizovalo tri hlavné ciele hier – športový, duchovný a organizačný zážitok. Súčasne postavičky pripomínali saleziánsku rodinu, kde uprostred mladých stojí salezián, ktorý ich vedie k spáse. Autorom loga bol Martin Funiak.

Na Slovensku sa v máji 2016 odohrávala prvá časť hier, teda otvárací ceremoniál a všetky zápasy. Dejiskom bol Športový areál Pasienky v Bratislave. V nedeľu 8. mája 2016 sa uskutočnila slávnostná svätá omša, po ktorej sa všetci účastníci presunuli do Rakúska, kde sa zúčastnili prehliadky Viedne. Záverečný ceremoniál sa uskutočnil v rakúskej dedinke Unterwaltersdorf.

Účastníkmi hier boli aj v roku 2016 chlapci a dievčatá vo veku do 18 rokov. Popri športových súťažiach vo futbale, futsale, volejbale, basketbale a stolnom tenise bol pre saleziánsku mládež pripravený aj bohatý sprievodný a duchovný program, na ktorom pomáhali dobrovoľníci z celého Slovenska.

História hier

História Saleziánskych športových hier siaha približne do roku 1967. Gino Borgogno v tom čase zorganizoval prvý ročník saleziánskeho športového turnaja. Pri príležitosti stého výročia úmrtia dona Bosca v roku 1988 sa tento turnaj rozšíril z Talianska do celej Európy. Od roku 1990 nesú tieto hry prívlastok medzinárodné. Od tohto roku sa zároveň začalo meniť miesto ich konania. Doteraz sa PGSI uskutočnili v krajinách ako Španielsko, Slovinsko, Portugalsko, Poľsko, Chorvátsko či Nemecko. Na Slovensku sa hry uskutočnili v roku 2014.

PGSI sa v minulosti zúčastnili mladí z mnohých krajín sveta ako Egypt, Sýria či Brazília. V súčasnosti sú účastníci hier prevažne z európskych krajín ako Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Taliansko, Nemecko, Poľsko či Ukrajina. Nemôže medzi nimi chýbať ani naše Slovensko. Mladí športovci počas hier súťažia vo futbale, futsale, volejbale, stolnom tenise či basketbale.

V dnešnej dobe môžeme saleziánskeho ducha spoznať aj cez kresťanské knihy prostredníctvom vydavateľstva Don Bosco.